Federacja 

 
Regulamin przystąpienia do Federacji:

 

Do Rady Oświaty polonijnej może przystąpić każda organizacja, która spełnia następujące wymagania (wyciąg ze Statutu Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech):

  • jest zarejestrowaną na terenie Włoch instytucją szkolną, w której uczy się języka polskiego lub ośrodkiem, który działa na rzecz edukacji i kształcenia języka i kultury polskiej;
  • jest niezarejestrowanym ośrodkiem edukacyjnym, który posiada przynajmniej 6 miesięczną dokumentację własnej działalności.

Poprzez szkoły i ośrodki edukacyjne rozumie się :

  • posiadają program pedagogiczny;
  • prowadzą działalność w zakresie nauczania języka i kultury polskiej;
  • zakończyły przynajmniej pierwszy 6-cio miesięczny cykl kształcenia;
  • proponują gry, zabawy i inne zajęcia w języku polskim.

 

W przypadku spełnienia powyższych wymagań prosimy o pobranie formularza wpisowego, o jego wypełnienie i podpisanie przez prawnego przedstawiciela organizacji.

Następnie prosimy o przesłanie do Rady następujących dokumentów:

  • wypełnionego i podpisanego formularza;
  • kopii dokumentu tożsamości i numeru identyfikacyjnego (codice fiscale) prawnego przedstawiciela organizacji;
  • kopii aktu założycielskiego;
  • kopii statutu organizacji

na adres: ropitalia@gmail.com

Uzyskacie Państwo potwierdzenie otrzymania powyższej dokumentacji oraz bardziej szczegółową informację  o terminie rozpatrzenia Waszego podania.

Zarząd ROP zobowiązuje się rozpatrzyć wniosek do 30 dni od daty jego wpłynięcia.

 

Ankieta rozpoznawcza

Informacja na temat organizacji prowadzącej działalność edukacyjną, ubiegającą się o wsparcie organizacyjne ze strony Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech.