Bezpłatne podręczniki dla uczniów szkół polonijnych we Włoszech

2017-10-30 19:20

Rada Oświaty Polonijnej, uwzględniając potrzeby szkół polonijnych we Włoszech, złożyła wniosek do ORPEG na podręczniki dla uczniów polonijnych we Włoszech. Niespełna dwa tygodnie temu podręczniki oraz pomoce dydaktyczne dotarły do Włoch.

Szkoły zainteresowane pozyskaniem podręczników prosimy o kontakt e-mail na adres  ropitalia@gmail.com

Zarząd ROP odeśle formularz zamówienia oraz stosowny Regulamin. Po zaakceptowaniu warunków Regulaminu przez zgłaszającą się placówkę - podręczniki zostaną przesłane do szkół.

Pomoce dydaktyczne oraz podręczniki są bezpłatne. Ilość jest ograniczona. Dla każdej szkoły, która zgłosi swoje zapotrzebowanie, przewidziany jest minimalny pakiet podręczników oraz pomocy dydaktycznych (przynajmniej po 1 komplecie).
Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dniu 8.11.2017r.
Poniżej lista dostępnych podręczników.