II Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych we Włoszech z udziałem Ambasadora RP w Rzymie, Tomasza Orłowskiego

2015-09-04 00:00
II Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych we Włoszech z udziałem Ambasadora RP w Rzymie, Tomasza Orłowskiego

„Rozwój oświaty polonijnej we Włoszech” to temat konferencji metodycznej w Neapolu, która odbyła się w dniach od 4 do 6 września 2015r. Podczas trzydniowych warsztatów szkoleniowych wykładowcy wraz z uczestnikami starali się odpowiedzieć na kluczowe pytania „ Po co uczyć?”, Czego uczyć? i „Jak uczyć” w szkołach polonijnych.
Konferencję zaingaurował Ambasador RP, pan Tomasz Orłowski, który wyraził słowa uznania dla wszystkich nauczycieli polonijnych dziękując za zaangażowanie i rzetelność w propagowaniu języka i kultury polskiej poza granicami kraju. 


Konferencja była kontynuacją, rozpoczętej w zeszłym roku kampanii na rzecz rozwoju oświaty polonijnej we Włoszech. Zostały poruszone tematy, które pozwoliły nowopowstałym, jak i już działającym szkołom na powiększenie zasobów kompetencyjnych i na odpowiednie wzmocnienie ich działań na rzecz skutecznego oraz ciekawego nauczania.

W programie m.in prowadzenie zajęć w grupach heterogenicznych (o zróżnicowanym poziomie zaawansowania), motywowanie do nauki nastolatków, zastosowanie praktyk logopedycznych podczas zajęć, rozwój słuchu fonemowego u dzieci dwujęzycznych, pisanie scenariuszy lekcji, budowanie partnerstw na rzecz polskiej szkoły, zaradność w trudnych sytuacjach szkolnych - rozwiązywanie konfliktów. 

Wykłady i warszataty poprowadzili: 
- mgr Katarzyna Czyżycka – polonistka, logopeda 
- mgr Danuta Stryjak – Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Rzymie
- mgr Zdzisław Hofman – nauczyciel, ekspert Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Konferencja w Neapolu rozpoczęła jesienny cykl szkoleń na terenie Włoch z inicjatywy członków założycieli Rady Oświaty Polonijnej i Stowarzyszenia Wspólnota Polska w ramach programu wspierającego oświatę polonijną mającą na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i animatorów oświaty polonijnych. Organizatorami tej konferencji są stowarzyszenia Instytut dla Polonii , Związek Polaków w Kalabrii, Wspólnota Polska oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zjazd odbędzie się pod honorowym patronetem Ambasady RP w Rzymie. 

Konferencja przeznaczona była dla osób z wykształceniem pedagogicznym, które są czynne zawodowo, jak również dla nauczycieli, którzy chcieliby się włączyć w rozwój edukacji polonijnej we Włoszech oraz dla działaczy, którzy już prowadzą społeczne szkoły przy swoich organizacjach.

Koszty pobytu i wyżywienia zostały pokryte przez MEN.
 
Organizatorzy: 

Anna Smolińska - Prezes Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech i Instytutu dla Polonii

Agnieszka Folcik - Dyrektor Sobotniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego Lago Patria i Wiceprezes Stw.Instytut dla Polonii

Katarzyna Gralińska – Prezes UAIP i Związku Polaków w Kalabrii

Dariusz Piotr Bonisławski – Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska