Gala Finałowa Konkursu "Wisła, królowa polskich rzek" objęta honorowym patronatem Marszałka Senatu RP

2017-11-15 23:57

Pierwszy, ogólnokrajowy konkurs plastyczny ROP, ogłoszony w październiku br. spotkał się z dużym zainteresowaniem szkół polonijnych we Włoszech.  Zgłosiło się 123 uczniów z 13 szkół i przedszkoli z terytorium Włoch. Napłynęło 61 prac. 

Ogłoszenie wyników nastąpi już wkrótce, podczas Uroczystej Gali Finałowej w Padwie 25.11.2017.

Finał konkursu został objęty  honorowym patronatem Marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego.