Obrady Komisji konkursu ROP - "Wisła,królowa polskich rzek"

2017-11-16 00:24

Do pierwszego, ogólnokrajowego konkursu plastycznego ROP zgłosiło się 123 uczniów z 13 szkół i przedszkoli z terytorium Włoch. Napłynęło 61 prac. Bardzo dziękujemy za tak liczny udział.

Ogłoszenie wyników nastąpi już wkrótce, podczas Uroczystej Gali Finałowej w Padwie 25.11.2017.

Tymczasem, w ubiegłą niedzielę (12.11.2017r) w Padwie obradowała komisja konkursowa.

Powołana komisja składała się z 7 członków:

  1. Przewodnicząca – Marta Mężyńska, malarka
  2. Sylwia Kopij, fotograf
  3. Ewa Puchalska, przedstawiciel Rady Rodziców
  4. Joanna Dołęga, członek zarządu Szkoły Polonijnej w Veneto
  5. o.Sylwester Bartoszewski, opiekun Polonii przy Bazylice św. Antoniego w Padwie
  6. Irena Ludwika Czopek, prezes AIPP
  7. Joanna Wesołowska, sekretarz ROP, koordynator konkursu

Spośród licznych prac, komisja wyłoniła grono laureatów. Przyznano nagrody i wyróżnienia w każdej z kategorii.

Mimo, iż regulamin przewiduje ogłoszenie listy laureatów zaraz po ich wyborze, komisja jednogłośnie podjęła decyzję o zmianie tego punktu.

Laureaci nagród i wyróżnieni zostaną poinformowani za pośrednictwem szkół, do których uczęszczają.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 25 listopada 2017 podczas uroczystej Gali Finałowej w Padwie.

Po Gali wyniki ogłoszone będą na stronie internetowej i profilu fb ROP oraz w mediach polonijnych.

Laureaci i ich szkoły również będą mogły publikować wyniki po 25 listopada 2017.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na Galę Finałową do Padwy!!!