"Wisła - królowa polskich rzek" - konkurs plastyczny dla uczniów szkół polonijnych we Włoszech

2017-10-06 10:00

Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech ogłasza pierwszy, ogólnokrajowy konkurs plastyczny dla uczniów szkół polonijnych i oddziałów przedszkolnych we Włoszech: "Wisła - królowa polskich rzek"

 

Konkurs jest związany z podjętą przez Sejm uchwałą w sprawie ustanowienia roku 2017 – Rokiem Wisły. 

Celem inicjatywy jest pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, zachęcenie do poszerzania wiedzy o Wiśle, współpraca i wzajemnie poznanie się. Do udziału zapraszamy dzieci już od 3 roku życia. Dla wszystkich uczestników przewidziane są nagrody i wyróżnienia.

Warunki uczestnictwa, przebieg i wyłonienie zwyciężców są określone w regulaminie.

Konkurs rozpoczyna się w październiku br. i kończy 25 listopada 2017 r. uroczystą galą finałową w Padwie. Termin zgłoszenia uczestników upływa 23.10.2017 r. poprzez odesłanie  wypełnionego formularza  zgłoszeniowego na adres  rop.it.konkurs@gmail.com.

Prace konkursowe przesłać do 3.11.2017 r. na adres wskazany w regulaminie.

Inicjatywa jest realizowana przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie w ramach dofinasowania ze środków MSZ oraz Urzędu Miasta Padwa.

Nagrody i wyróżnienia są ufundowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku, Powiat Gniezno oraz producenta słodyczy "Krówka". Patronat medialny sprawuje polonijny dwutygodnik informacyjny "Nasz Świat", 

Koordynatorem i pomysłodawcą konkursu jest członek Zarządu ROP, pani Joanna Wesołowska.

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły polonijne do udziału! 

Składamy serdeczne podziękowania dla pani Ireny Czopek - Zanovello za opracowanie graficzne plakatu.

 


Regulamin konkursu "Wisła - królowa polskich rzek"

dla uczniów szkół polonijnych i oddziałów przedszkolnych we Włoszech 

 

Główne założenia organizacyjne

1.      Organizatorem konkursu jest Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech.

2.      Konkurs rozpoczyna się  w październiku 2017 i kończy   25 listopada 2017,   uroczystą galą finałową w Padwie.

3.      Temat prac konkursowych nawiązuje do ogłoszonego  Roku Rzeki Wisły  2017  i brzmi: "Wisła - królowa polskich rzek"  

4.      Celem konkursu jest pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,  zachęcenie do poszerzania wiedzy o Wiśle, współpraca i wzajemne poznanie się.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.      Praca konkursowa ma być pracą plastyczną.

                      Grupy wiekowe:

                        3 - 5 lat            -  praca zespołowa, max. 10 dzieci,  praca nawiązująca do tematu konkursu.

                        6 - 8 lat            -  kolaż, od źródła do ujścia

                        9 - 12 lat          -  plakat, praca nawiązująca do tematu konkursu

                       13 - 15 lat         -  krzyżówka ilustrowana, praca nawiązująca do tematu konkursu

                         15 lai i więcej  - komiks do wybranej legendy o Wiśle

 

             2.    Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie  przez dziecko, grupę  pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.

3.    Każdy uczestnik, grupa może wykonać jedną pracę konkursową.

4.    Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 3 prace  w każdej kategorii wiekowej.

5.    Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

6.     Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, mail.

7.     Formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 23 października na adres:

            rop.it.konkurs@gmail.com

8.      Prace  konkursowe należy nadesłać do 3 listopada na adres:

                        JOANNA WESOŁOWSKA, VIA LEONARDO DA VINCI 63 E,

                        35010 CAMPO SAN MARTINO (PD)

9.      Koordynator konkursu: 

            Joanna Wesołowska (Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Padwie, sekretarz ROP)

 

Wyniki konkursu i nagrody:

1.      Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

2.      Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

3.      Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu  10 listopada  na stronie  internetowej Rady Oświaty Polonijnej i w mediach polonijnych. Laureaci otrzymają informację drogą mailową, na adres szkoły.

4.      Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

5.      Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

 

Uwagi:

        1.      Dane osobowe Uczestników Konkursu pozostają w administracji organizatora Konkursu, który odpowiedzialny jest za ich przechowywanie.

        2.      Dane osobowe Uczestników wykorzystywane będą jedynie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i publikacją jego wyników.

                 Nie będą przekazywane ani udostępniane innym osobom.

        3.      Przesłane zgłoszenia i załączone do nich materiały pozostają własnością organizatora Konkursu i nie podlegają zwrotowi.

        4.      Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy tutaj