Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech na XXII zjeździe Związku Polaków we Włoszech

2017-03-20 23:18

Na zaproszenie Związku Polaków we Włoszech, członek Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech, kierownik SPK w Rzymie a jednocześnie  prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie pani Danuta Stryjak, przedstawiła zebranym przedstawicielom włoskiej Polonii, zaproszonym gościom z Polski:  Marszałkowi Senatu,   panu Stanisławowi Karczewskiemu, przewodniczącym senackiej i poselskiej Komisji ds. łączności z Polonią i Polakami za Granicą, parlamentarzystom, przedstawicielom Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz dyplomatom i pracownikom  z polskich placówek we Włoszech, w szczególności: panu ambasadorowi Tomaszowi Orłowskiemu, konsul generalnej z Mediolanu, pani Adriannie Siennickiej oraz kierownikowi Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Rzymie, pani Ewie Mamaj i obecnym przedstawicielom Kościoła, raport na temat stanu polskiej edukacji we Włoszech.

W czasie swojego wystąpienia pani Stryjak przywołała istniejące we Włoszech szkoły orpegowskie oraz istniejące i powstające na terenie Włoch kolejne szkoły społeczne. Z danych opublikowanych przez ROP (na podstawie przeprowadzonych ankiet i wywiadów wśród szkół) wynika, że do wszystkich czterech szkolnych punktów konsultacyjnych uczęszcza ok. 900 - 1000 uczniów a do wszystkich szkół społecznych ok. 300-400.  Szacuje się, że na ogólną liczbę ok. 15 000 - 20 000 dzieci pochodzenia polskiego w wieku szkolnym,  nauczaniem w języku polskim  objętych jest ok. 1300 -1400, to znaczy mniej niż 10%.

Podkreśliła rolę polskiej szkoły w procesie kształtowania tożsamości dzieci urodzonych poza Polską.  Bardzo mocno zaakcentowała współpracę pomiędzy placówkami państwowymi (orpegowskimi) i społecznymi. Wskazała również na kolejne zadania i wyzwania  stojące przed liderami, nauczycielami i animatorami oświaty polskojęzycznej we Włoszech: „Inicjowanie nowych placówek, wspieranie już istniejących, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, integrowanie się w ramach Rady Oświaty Polonijnej. Konieczne jest podejmowanie wysiłków w celu objęcia  nauczaniem w języku polskim większej grupy dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego we Włoszech.”

Danuta Stryjak - członek ROP oraz Kierownik SPK w RzymieStanisław Karczewski - Marszałek Senatu RPAnna Szmidt-  Rodziewicz  przewodnicząca sejmowej komisji ds łączności z Polonią i Polakami za GranicąSenator Marek Rocki, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej