Walne Zebranie Członków 16-17.02.2019

2019-01-28 23:50

Do wszystkich członków ROP

Zarząd Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech zawiadamia, że na podstawie uchwały Zarządu

UZ nr 3/2018 z dnia 20.11.2018r. zwołuje w dniu 16.02.2019 r. o godz. 16.00 Walne Zebranie

Członków.

W przypadku braku kworum w dniu 16/02/2019 o godzinie 16.00 zebranie odbędzie się w dniu

17.02.2019 r. o godz. 8:30 w tym samym miejscu.

Zebranie odbędzie się w Rzymie w Domu Polskim Jana Pawła II - via Cassia n. 1200

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły, również niezrzeszone do udziału w spotkaniu jako obserwatorzy.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 31 stycznia br. (formularz)

Rada Oświaty Polonijnej zapewnia uczestnikom materiały i przerwy kawowe. Koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia pokrywa uczestnik we własnym zakresie.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie zebrania oraz wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji

skrutacyjnej

2. Przedstawienie ustępującego zarządu i aktualnych członków Rady

3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

4. Przedstawienie regulaminu wyboru członków zarządu (kadencja 2019-2021)

5. Powołanie komisji wyborczej

6. Wystąpienia gości z Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie i Konsulatu

Generalnego w Mediolanie

7. Panele dyskusyjne i przedstawienie kandydatów

8. Wybory nowego zarządu

9. Zadania na lata 2019-2021

10. Wolne wnioski

11. Zakończenie obrad.

 

W przypadku braku kworum w dniu 16/02/2019 o godzinie 16.00 zebranie odbędzie się w dniu

17.02.2019 r. o godz. 8:30 w tym samym miejscu.

Porządek obrad może ulec zmianie.

 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Anna Smolińska

Prezes ROP

 

zaproszenie Walne 16.02.2019.pdf (843726)

program Walne Zebranie ROP 2019.pdf (1028358)

Zarząd Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech zawiadamia, że na podstawie uchwały Zarządu
UZ nr 3/2018 z dnia 20.11.2018r. zwołuje w dniu 16.02.2019 r. o godz. 16.00 Walne Zebranie
Członków.
Zebranie odbędzie się w Rzymie w Domu Polskim Jana Pawła II - via Cassia n. 1200
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie zebrania oraz wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji
skrutacyjnej
2. Przedstawienie ustępującego zarządu i aktualnych członków Rady
3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
4. Przedstawienie regulaminu wyboru członków zarządu (kadencja 2019-2021)
5. Powołanie komisji wyborczej
6. Wystąpienia gości z Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie i Konsulatu
Generalnego w Mediolanie
7. Panele dyskusyjne i przedstawienie kandydatów
8. Wybory nowego zarządu
9. Zadania na lata 2019-2021
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie obrad.
 
W przypadku braku kworum w dniu 16/02/2019 o godzinie 16.00 zebranie odbędzie się w dniu
17.02.2019 r. o godz. 8:30 w tym samym miejscu.
Porządek obrad może ulec zmianie.
 
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,
Anna Smolińska
Prezes ROP