Wędrująca Księga - "Podaj dalej... Droga do Niepodległości. Poczet wybitnych postaci"

2018-10-18 13:22

Wędrująca Księga już wkrótce rozpocznie swoją podróż! Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły do wspólnej zabawy.

Album „Podaj dalej... Droga do Niepodległości – poczet wybitnych postaci” w listopadzie rozpoczyna swoją włoską wędrówkę.

Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości zainicjowała projekt edukacyjny zwrócony do wszystkich szkół polonijnych we Włoszech, polegający na wspólnym redagowaniu Albumu „Droga do Niepodległości”

Jest to wyjątkowa, pierwsza tego typu inicjatywa, która nie ma charakteru konkursowego, lecz wspólnej zabawy edukacyjnej.

Szkoły, przekazując sobie dalej Album, nie tylko mają możliwość zapoznać się z pracami swoich równieśników ale i też poznać historię naszej Drogi do Niepodległości.

Album  posiada 18 zagadnień – zwanych dalej „przystankami”.
Każdy przystanek zawiera hasło przewodnie, na podstawie którego dana szkoła opracuje krótki opis historyczny, dzieci natomiast wykonają ilustracje nawiązujące do przypisanego tematu. W większości przypadków będą to wybitne postacie, których działania były znaczące w Drodze do Niepodległości.
Album utworzą szkoły, które zadeklarowały chęć udziału.

Zgłoszenia są przyjmowane drogą email na adres konkurs.rop@gmail.com do 31 października br.

Każda szkoła, która otrzyma album, na czas 10 dni (maksymalnie), będzie miała za zadanie

dopisanie dalszej części historii w odniesieniu do przypisanego przystanku oraz stworzenia odpowiednich ilustracji lub zdjęć. Historię opracowuje nauczyciel lub nauczyciel i uczeń, ilustracje – uczniowie.

Po uzupełnieniu księgi, szkoła przesyła ją dalej do wskazanej szkoły.
Jednocześnie na adres konkurs.rop@gmail.com prosimy o przesyłanie zdjęć dokumentujących przebieg wykonania zadania (od wspólnego czytania, przygotowanie prac, wklejanie).
Rada natomiast na bieżąco publikuje nadesłane materiały.
Przesyłka kurierska jest na koszt własny danej szkoły.

Przekazując Album, na zasadzie „podaj dalej...” szkoły, które otrzymają Album, mogą nie tylko zapoznać się z dotychczasową pracą swoich poprzedników, ale i też współuczestniczyć w opisaniu Drogi do Niepodległości.

Album rozpoczyna swoją „wędrówkę” w północnej części Włoch (szkoła w Padwie), potem południe i kończy w Neapolu.
Organizatorzy, na zakończenie projektu, prześlą kopię ukończonego Albumu do każdej uczestniczącej szkoły.

Głownym celem inicjatywy jest nawiązanie współpracy międzyszkolnej i przede wszystkim nauka poprzez zabawę.

Projekt uzyskał zgodę na korzystanie z identyfikacji wizualnej Programu Wieloletniego "Niepodległa", patronat Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie, Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie oraz patronat medialny "Naszego Świata".


Pomysłodawcy i koordynatorzy: Anna Smolińska (Stowarzyszenie Instytut dla Polonii – członek ROP) oraz Joanna Wesołowska (koordynator Szkoły Polskiej w Padwie przy AIPP – Ass.Italo-Polacca Padova – członek ROP).
Opracowanie merytoryczne: Dorota Maciejak – nauczycielka historii w Sobotniej Szkole Kultury i Języka Polskiego w Lago Patrii oraz Anna Smolińska – dyrektor Sobotniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego w Lago Patrii.

 

REGULAMIN

Projekt edukacyjny
„Podaj dalej... Droga do Niepodległości – poczet wybitnych postaci”

 

W roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech zaprasza szkoły do udziału w projekcie edukacyjnym „Podaj dalej... Droga do Niepodległości – poczet wybitnych postaci”.
Jest to wyjątkowa, pierwsza tego typu inicjatywa, która nie ma charakteru konkursowego, lecz wspólnej zabawy edukacyjnej.

Cele:
1. Poznanie historii Polski.
2. Aktywizacja dzieci i młodzieży.
3. Wspólne stworzenie albumu prac plastycznych oraz miejsc i postaci nawiązujących do
wskazanego tematu oraz krótkiej historii zredagowanej przez uczestniczące szkoły.
4. Dobra zabawa i nauka.
5. Współpraca międzyszkolna.


Regulamin

I. Uczestnicy
 

W projekcie mogą brać udział wszystkie szkoły polonijne, które zgłoszą chęć udziału poprzez deklarację email, przesłaną na adres konkurs.rop@gmail.com do 25 października 2018.
Wiek uczestników od 3 do 15 lat.


II. Czas trwania projektu
 

1.Ogłoszenie projektu – październik 2018
 2. Zgłoszenia szkół przyjmujemy do 31 października 2018 na adres konkurs.rop@gmail.com

3. Oficjalny początek projektu –  listopad 2011
4. Zakończenie projektu – kwiecień 2019


III. Opis realizacji projektu

Album „Droga do Niepodległości” posiada 18 zagadnień – zwanych dalej „przystankami”.
Każdy przystanek zawiera hasło przewodnie, na podstawie którego dana szkoła opracuje krótki opis historyczny, dzieci natomiast wykonają ilustracje nawiązujące do przypisanego tematu. W większości przypadków będą to wybitne postacie, których działania były znaczące w Drodze do Niepodległości.
Album utworzą szkoły, które zadeklarowały chęć udziału.

Każda szkoła, która otrzyma album, na czas 10 dni (maksymalnie), będzie miała za zadanie

 

dopisanie dalszej części historii w odniesieniu do przypisanego przystanku oraz stworzenia odpowiednich ilustracji lub zdjęć. Historię opracowuje nauczyciel lub nauczyciel i uczeń, ilustracje – uczniowie.

Po uzupełnieniu księgi, szkoła przesyła ją dalej do wskazanej szkoły.

Jednocześnie na adres konkurs.rop@gmail.com prosimy o przesyłanie zdjęć dokumentujących przebieg wykonania zadania (od wspólnego czytania, przygotowanie prac, wklejania).
Rada natomiast na bieżąco publikuje nadesłane materiały oraz szlak wedrującej księgi.
Przesyłka kurierska jest na koszt własny danej szkoły.

Przekazując Album, na zasadzie „podaj dalej...” szkoły, które otrzymają Album, mogą nie tylko zapoznać się z dotychczasową pracą swoich poprzedników, ale i też współuczestniczyć w opisaniu Drogi do Niepodległości.

Album rozpoczyna swoją „wędrówkę” w północnej części Włoch (szkoła w Padwie), potem południe i kończy w Neapolu.
Organizatorzy, na zakończenie projektu, prześlą kopię ukończonego Albumu do każdej uczestniczącej szkoły.


IV. Zasady uzupełniania Albumu


Każda szkoła będzie miała do dyspozycji 3 strony (2 kartki).
Na pierwszej stronie znajdzie się temat (przygotowany wcześniej przez koordynatora projektu). Na drugiej stronie umieszczamy historię, nawiązująca do danego tematu, napisaną przez nauczyciela lub uczniów z pomocą nauczyciela oraz nazwa szkoły z logotypem i nazwiskiem nauczyciela prowadzącego. Pozostałe dwie strony są przeznaczone na wklejenie prac uczniów (zbiorowe lub indywidualne).
Pod każdą pracą należy umieścić wiek uczniów oraz imię i nazwisko.
Format prac powinien być dostosowany do strony.
Technika prac dowolna. Dozwolone fotografie miejsc, które nawiązują do poszczególnego tematu. Prace plastyczne, jak i opis historyczny powinny być na osobnym papierze, który następnie należy wkleić do albumu. Nie jest dozwolone pisanie lub rysowanie na oryginalnych stronach księgi.

Każda szkoła zostanie poinformowana o temacie do niej przypisanym w momencie, kiedy poprzednia dokona wysyłki albumu, w tym samym dniu przez koordynatora projektu.
Maksymalna ilość dni przetrzymania albumu to 10 dni.
Prosimy mieć na uwadze, że im szybciej wykonamy nasze zadanie i prześlemy dalej, tym więcej szkół może otrzymać album.

Opis poszczególnych wydarzeń powinien nawiązywać do zaproponowanych tematów, tak by

całość spójnie tworzyła historię naszej Drogi do Niepodległości.

 

 


V. Autorzy projektu


Pomysłodawcy i koordynatorzy: Anna Smolińska (Stowarzyszenie Instytut dla Polonii – członek ROP) oraz Joanna Wesołowska (koordynator Szkoły Polskiej w Padwie przy AIPP – Ass.Italo-Polacca Padova – członek ROP).
Opracowanie merytoryczne: Dorota Maciejak – nauczycielka historii w Sobotniej Szkole Kultury i Języka Polskiego w Lago Patrii oraz Anna Smolińska – dyrektor Sobotniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego w Lago Patrii.
Projekt jest realizowany pod egidą Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech.

 

Uwagi:
1. Dane osobowe uczestników projektu pozostają w administracji organizatora projektu, który odpowiedzialny jest za ich przechowywanie.
2. Dane osobowe uczestników wykorzystywane będą jedynie w celach związanych
z przeprowadzeniem projektu i publikacją jego wyników.
3. Dane nie będą przekazywane ani udostępniane innym osobom.
4. Przesłane zgłoszenia i załączone do nich materiały pozostają własnością organizatora projektu i nie podlegają zwrotowi.
5. Biorąc udział w projekcie, szkoła/uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

LIST DO UCZNIÓW OD PREZESA ROP