Wędrująca Księga "Podaj dalej.... Droga do Niepodległości" Przystanek 2

2019-03-20 14:10

Pierwszym przystankiem była Szkoła Kultury i Języka Polskiego w Padwie skąd Wędrująca Księga trafiła do Treviso. 

Przystanek drugi - Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Treviso przy AIPP

                 

 Temat drugi - "Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego." 

 

Uczniowie szkoły, przy pomocy pani Adrianny Jasiewicz, zapoznali się z postacią wybitnego Polaka, Tadeusza Kosciuszki. Do projektu, dzięki ogromnemu zaangażowaniu pani Justyny Skarżyńskiej-Sernaglia, włączyła się również grupa przedszkolna. Obie grupy wykonały prace plastyczne. Kolejny przystanek - Campiglia dei Berici.

                

Obecnie od 2019 roku placówka polonijna z Treviso będąca członkiem ROP istnieje pod nazwą Szkoła Polonijna w Montebelluna.