Zebranie Zarządu Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech

2017-02-20 22:52
 

W dniu 19.02.2017 w Rzymie odbyło się zebranie Zarządu Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech.

Na zebraniu byli obecni

Anna Smolińska           - prezes ROP

Katarzyna Gralińska     - skarbnik ROP

Joanna Wesołowska      - sekretarz ROP

Danuta Stryjak              - członek Zarządu

Nieobecna:

Agata Jankowska          - członek Zarządu

(do udzielania głosu Agata Jankowska upoważniła Danutę Stryjak)

 

Porządek obrad:

 

     1.Powitanie przybyłych członków – Anna Smolińska.

     2.Wybór sekretarza i przewodniczącego zebrania.

     3. Raport z dotychczasowej działalności ROP – Prezes Anna Smolińska.

     4. Raport finansowy z dwóch lat – Katarzyna Gralińska.

     5. Opracowanie planu działania na najbliższy rok.

     6. Wybory nowego Zarządu ROP.

     7. Przyjęcie nowego członka do ROP.

     8. Wolne wnioski.

     9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

 

Podczas zebrania podjęto uchwałę (nr UZ 4/2017) o przyjęciu Polskiej Ludoteki „Wojtek” w Ascoli Piceno na członka do ROP.

 

Wybory nowego Zarządu ROP

    

    Jednogłośnie  Prezesem ROP została wybrana Anna Smolińska.

    Jednogłośnie  Sekretarzem ROP została wybrana Joanna Wesołowska.

    Jednogłośnie Skarbnikiem ROP została wybrana Katarzyna Gralińska.

    Członkami Zarządu zostały: Danuta Stryjak i Agata Jankowska.

 

    Kadencja Zarządu trwa 2 lata.