O nas

Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech została powołana podczas konferencji metodycznej dla nauczycieli polonijnych w dniach 26-27 października 2014 roku w Neapolu, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Instytut dla Polonii, Wspólnotę Polską i Polską Ludotekę Rodzinną. Jest to wynik nawiązanej współpracy między ośrodkami edukacyjnymi, działającymi na terenie całych Włoch. 

Założycielami Rady są:

  Skład Zarządu:

   Prezes - Anna Katarzyna Smolińska
   Sekretarz - Joanna Wesołowska
   Skarbnik - Katarzyna Gralińska
   Członek Zarządu - Danuta Stryjak
   Członek Zarządu - Agata Jankowska

 

Misja

Rada Oświaty Polonijnej to odpowiedź na potrzebę integracji na rzecz edukacji środowiska polonijnego we Włoszech. To również nawiązująca się współpraca między szkołami państwowymi i społecznymi. 
Priorytetem Rady Oświaty jest wspieranie działających ośrodków edukacyjnych oraz aktywizowanie środowisk polonijnych do zakładania nowych ośrodków edukacyjnych. Oferowana pomoc będzie opierać się m.in na szkoleniach metodycznych dla nauczycieli i animatorów oświaty, konsultacjach udzielanych przez doświadczonych nauczycieli i ekspertów, realizacji wspólnych projektów edukacyjnych. 

 

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie naszej działalności - skontaktuj się z nami!